Auto Marken --- Chevrolet --- Malibu --- KL1G --- 19

V + H 8.50 x 19 ET 30 - 45 5x120
 
V + H 8.50 x 19 ET 30 - 45 5x120
 
V + H 8.50 x 19 ET 30 - 45 5x120
 
V + H 8.50 x 19 ET 30 - 45 5x120
AZEV R2 Classico Silber Einteilig AZEV P2 NERO Schwarz glanz (SG) Einteilig AZEV P2 NERO Schwarz glanz (SG) Einteilig AZEV P Classico Kristallsilber Einteilig
   
 
 
  
 
  
 
  
 
   
       
V + H 8.50 x 19 ET 30 - 45 5x120
 
V + H 8.50 x 19 ET 30 - 45 5x120
 
V + H 8.50 x 19 ET 30 - 45 5x120
 
V + H 8.50 x 19 ET 30 - 45 5x120
AZEV Y Nero Einteilig AZEV R2 NOBLO FP Einteilig AZEV R2 NERO FP Einteilig AZEV P2 HIMALAYA FP Himalaya-Grau lackiert, Front poliert Einteilig
   
 
 
  
 
  
 
  
 
   
       
V + H 8.50 x 19 ET 30 - 45 5x120
 
V + H 8.50 x 19 ET 30 - 45 5x120
 
V + H 8.50 x 19 ET 30 - 45 5x120
 
V + H 8.50 x 19 ET 30 - 45 5x120
AZEV P2 HIMALAYA FP Himalaya-Grau lackiert, Front poliert Einteilig AZEV P Nero Einteilig AZEV P schwarz-matt,Front matt lackiert(SMHP) Einteilig AZEV Y COLORLINE GOLD Einteilig